Μίσθωση δύο ακινήτων από το Δήμο για τη στέγαση ιατρών

Η Δήμαρχος Κέας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση δύο ακινήτων από το Δήμο μας, στα οποία θα στεγαστούν οι ιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας. περισσότερα

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022-2023

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_Ψ8Ο9ΩΕΔ-6ΞΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC011314720 περισσότερα