Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Ο Δήμος Κέας, ως τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α) και έπειτα από επικοινωνία με τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς της περιοχής, συγκρότησε την επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής και ζήτησε να οριστούν σε αυτή οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων. περισσότερα

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του αγροτικού τομέα και της ανάπτυξης της Κέας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης και Προώθησης Αγροτικών προϊόντων Δήμου Κέας. περισσότερα