Τα Νέα του Δήμου

Εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση για τεχνολογία και ειδικό εξοπλισμό

Ένα νέο μεγάλο έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 950.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ). Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από υποέργα τα οποία αφορούν: την «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Κέας» την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πλημμυρών και ενημέρωσης–προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο…

Διαβάστε όλα τα νέα