Τα Νέα του Δήμου

Εγκρίθηκε το αίτημα στήριξης του Δήμου Κέας για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων (του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020). Το αίτημα του Δήμου Κέας, για το οποίο εγκρίθηκε χρηματοδότηση ποσού 50.482,88€, αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που θα εκπονηθεί έχει σαν κύριο στόχο για τον Δήμο…

Διαβάστε όλα τα νέα

Εκδηλώσεις

There are no events at this time.