Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/ 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέας. περισσότερα

Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικού και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας στο Δήμο Κέας

Διακήρυξη για Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID – 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. περισσότερα