Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 – 3 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΑΣΕΠ 13Κ/2021

 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού

Οι θέσεις της προκήρυξης που αφορούν το Δήμο Κέας είναι:

Κωδ. Θέσης: 1182  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδ. Θέσης: 1956 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού έργου Ύδρευσης Ποισσών από γεώτρηση Αγίων Αναργύρων

Η ΜΟΔ Α.Ε. για λογαριασμό του Δήμου Κέας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ». Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης: περισσότερα

«Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κέας

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο Δήμος Κέας εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών. περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Απογραφέων

Με έγγραφο της η Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Απογραφέων για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021. περισσότερα