Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος (Για τις θέσεις Οτζιάς 3 & Ποίσσες 4)

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Γ Οτζιάς

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Γ Οτζιάς_ ΑΔΑΜ 19PROC004540347 περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Β Ποισσών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Β Ποισσών 2018_19PROC004540093 περισσότερα