Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων: περισσότερα

Πρόσκληση σε εκ νέου διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021”