ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Παρακαλούμε όπως, έως την  Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 υποβάλετε αιτήσεις ηλεκτρονικά (με email) ή στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Κέας (Νέο Δημαρχείο) για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για έκθεση εμπορευμάτων και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2022. περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγά οχήματα 6 έως 9 θέσεων

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που επιθυμεί να αντικαταστήσει το ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, το οποίο έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από (6) έως εννέα (9) θέσεις, να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι και έξι (6) εβδομάδες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσων αντίστοιχα για τα νησιά – έδρες των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. περισσότερα

ΣΟΧ 1/2022 – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της. περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Παρακαλούμε όπως, έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 υποβάλετε αιτήσεις ηλεκτρονικά (με email) ή στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Κέας (Νέο Δημαρχείο) για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για έκθεση εμπορευμάτων και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2022. περισσότερα

Ενημέρωση Δημάρχου Κέας για τα υπό εξέλιξη έργα

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ – 16 θέσεις στον Δήμο Κέας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που προβλέπει 25.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Οργανισμού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00. περισσότερα

Προσλήψεις στο Δήμο Κέας – Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης σχετικά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ΑΣΕΠ που θα γίνουν στο Δήμο μας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων μέχρι τις 16:00 της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου 2022. περισσότερα

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 – 3 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΑΣΕΠ 13Κ/2021

 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού

Οι θέσεις της προκήρυξης που αφορούν το Δήμο Κέας είναι:

Κωδ. Θέσης: 1182  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδ. Θέσης: 1956 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ περισσότερα