Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 25ης Ιουνίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 12ης Ιουλίου 2021. περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συστήματος Ελέγχου Δικτύων Ύδρευσης Κέας

Ο Δήμος Κέας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ». περισσότερα

Επαναδιακήρυξη διαγωνισμού – Τμήμα 1 «Οικοδομικά Υλικά» της Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά» της “Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στειρώσεις γατών από κτηνίατρο

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει στείρωση αδέσποτης γάτας μέσα στο μήνα Μάιο 2021. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τρίτη 11 Μάϊου 2021. περισσότερα