Προμήθεια συστημάτων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στην παραλία των Ποισσών

Συμμετέχουμε ως Φορέας Υλοποίησης στη δράση με τίτλο «Προσβάσιμες παραλίες σε Άτομα με Αναπηρίες» την οποία υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Το έργο αφορά στον εξοπλισμό της παραλίας των Ποισσών με διάδρομο πρόσβασης στην παραλία συνολικού μήκους 60μ, με δύο αμφίβια αμαξίδια και μία καμπίνα αποδυτηρίων-χώρων υγιεινής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Στόχος είναι η βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην πρόσβασή τους στην παραλία. περισσότερα