Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κέας.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση

ΑΙΤΗΣΗ