Σκοπός Λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Ο Παιδικός Σταθμός είναι πρωταρχικά χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει ως σκοπό:

α) Να παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

β) Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

γ) Να εξαλείφει, κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

δ) Να εξυπηρετεί γονείς και κηδεμόνες και παράλληλα να τους  ευαισθητοποιεί πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

ε) Να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

στ) Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενεί, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

ζ) Να διευκολύνει τους εργαζόμενους και άνεργους γονείς.

η) Έννοιες όπως: αγάπη, εμπιστοσύνη, αποδοχή, ισοτιμία και αλληλεγγύη, εμπεριέχονται στους στόχους και τη φιλοσοφία της προσχολικής αγωγής, ούτως ώστε να αντισταθμίζονται κατά το δυνατόν πολιτιστικές, μορφωτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές των οικογενειών.

Διεύθυνση: Μεσολίβαδο Κέας, ΤΚ 84002

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2288770669 | Email: pedikos@kea.gr

Υπεύθυνη Αντιδήμαρχος: Παναγιώτα Γκουτζαμάνη

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ