Τηλεφωνικό κέντρο

Τηλ.: 2288360000
Email: info@kea.gr

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: 2288360005
Email: info@kea.gr

Αντιδήμαρχοι

Τηλ.: 2288360051
Email: info@kea.gr

Πρωτόκολλο - Καταστήματα

Τηλ.: 2288360000
Email: protok@kea.gr

Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο

Δασικά - Γεωτρήσεις - Πηγάδια

Τηλ.: 22883600013
Email: protok@kea.gr

Διοίκηση

Διαχείριση Προσωπικού - Μισθοδοσία - Διαχείριση Κοιμητηρίων

Τηλ.: 2288360026
Email: dioikisi@kea.gr

Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

Τηλ.: 2288360025
Email: texniki@kea.gr

Γραφείο Προμηθειών - Δημοτική Επιτροπή

Τηλ.: 2288360004
Email: keafn@kea.gr

Γραφείο Προμηθειών

Τηλ.: 2288360022
Email: promithies@kea.gr

Ταμείο - Εισπράκτορας

Τηλ.: 2288360014
Email: tameio@kea.gr

Προϋπολογισμός

Τηλ.: 2288360016
Email: keafn@kea.gr

Έσοδα

Ύδρευση - Νεκροταφεία - ΤΑΠ

Τηλ.: 2288360009
Email: esoda@kea.gr

Έξοδα - Χρηματικά εντάλματα

Τηλ.: 2288360012
Email: keafn@kea.gr

Παραλίες - Διαφημιστικές Προθήκες - Κοινόχρηστοι Χώροι

Τηλ.: 2288360009
Email: tourdept@kea.gr

Δημοτικά Σφαγεία

Τηλ.: 2288022570

Αποθήκη Υδραυλικών

Κορησσία

Τηλ.: 2288022201

Αποθήκη Υδραυλικών

Ιουλίδα

Τηλ.: 2288029153