Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού έργου Ύδρευσης Ποισσών από γεώτρηση Αγίων Αναργύρων

Η ΜΟΔ Α.Ε. για λογαριασμό του Δήμου Κέας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ». Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης: περισσότερα

«Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κέας

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο Δήμος Κέας εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών. περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Απογραφέων

Με έγγραφο της η Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Απογραφέων για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021. περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα καθαριστών σχολικών μονάδων για το έτος 2021-2022

Προσωρινά αποτελέσματα καθαριστών σχολικών μονάδων για το έτος 2021-2022 ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ Από σήμερα Τρίτη 17/08 μέχρι και τη Πέμπτη 19/08/2021 στις 14.00 θα μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στο dioikisi@kea.gr.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Κέας. Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα: περισσότερα