Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος (Για τις θέσεις Οτζιάς 3 & Ποίσσες 4)

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Γ Οτζιάς

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Γ Οτζιάς_ ΑΔΑΜ 19PROC004540347 περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Β Ποισσών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Β Ποισσών 2018_19PROC004540093 περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 19PROC004539723

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε 3.ΤΕΥΔ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 01.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Α οικισμών

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 02.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε 03. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για επιλογή αναδόχου επισκευής έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε ΤΕΥΔ περισσότερα

Ανακοίνωση Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για προσλήψεις με ΣΟΧ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της (για τις ανάγκες αυτής στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία Θήρας, Νάξου, Μήλου, Άνδρου, Κέας, Δήλου, Σικίνου, Φολεγάνδρου). περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την :“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε001 ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών επισκευής και συντήρησης) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέας”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΑΔΑΜ 18PROC004020765

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Καθαριότητας Δήμου Κέας 2019 – 2020”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ 18PROC004020319

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περισσότερα