Διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου

Ο Δήμος Κέας διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» περισσότερα

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2019 Δήμου Κέας

Δείτε εδώ τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2019 για το Δήμο Κέας.

Αφορούν τις θέσεις Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικού Πολιτικών Έργων Υποδομής και Μηχανολόγου Μηχανικού. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας. περισσότερα

Ανακοίνωση προσλήψεων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. περισσότερα