Διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου

Ο Δήμος Κέας διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» περισσότερα