Επαναδιακήρυξη διαγωνισμού – Τμήμα 1 «Οικοδομικά Υλικά» της Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά» της “Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στειρώσεις γατών από κτηνίατρο

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει στείρωση αδέσποτης γάτας μέσα στο μήνα Μάιο 2021. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τρίτη 11 Μάϊου 2021. περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας –  Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 15ης Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 28ης Φεβρουαρίου 2021. περισσότερα

Προκήρυξη για θέση Ιατρού Γενικής Ιατρικής / Παθολογίας στο Ιατρείο της Κέας

Με απόφαση της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου προκηρύσσεται μία θέση Ιατρού (Επιμελητή Α’) στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας με ειδικότητα Γενική / Οικογενειακή Ιατρική ή Εσωτερική Παθολογία. περισσότερα