Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης.
Στη θέση 100 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ δεν κατατέθηκαν αιτήσεις και η θέση έμεινε κενή.