ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9, 16, 23, 30 Ιουνίου

09:20 ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ

09:45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

10:30 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

11:30 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

13:15 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

19:30 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

22:30 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10, 17, 24 Ιουνίου

09:20 ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ

09:45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

10:15 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ– ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ

11:30 ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ – ΟΤΖΙΑΣ -ΒΟΥΡΚΑΡΙ -ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ -ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

14:00 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

18:00 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

20:30 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 698 584 8273