Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέας. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Παρασκευή 23/6/2023 έως και τη Δευτέρα 03/07/2023, στο email dioikisi@kea.gr, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Βρείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΣΟΧ 2-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10062021