Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Ο Δήμος Κέας, ως τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α) και έπειτα από επικοινωνία με τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς της περιοχής, συγκρότησε την επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής και ζήτησε να οριστούν σε αυτή οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων. περισσότερα

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του αγροτικού τομέα και της ανάπτυξης της Κέας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης και Προώθησης Αγροτικών προϊόντων Δήμου Κέας. περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δημάρχου

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου σπούδασε στη σχολή Βιβλιοθηκονομίας στο ΤΕΙ Αθηνών. Από νωρίς ασχολήθηκε με τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, ως Επαρκιούχος, και όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο νησί της μητέρας της ξεκίνησε επαγγελματική δραστηριότητα ως Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Η καθημερινή της ενασχόληση με τα παιδιά της Κέας, καθώς και η αγάπη της για αυτά, την ώθησαν να ασχοληθεί με τα κοινά. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, Αντιδήμαρχος, Επικεφαλής αντιπολίτευσης και από το Σεπτέμβριο του 2019, Δήμαρχος Κέας. περισσότερα

Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Με την υπ’αριθμ. 1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: περισσότερα

Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης

Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης

Με την υπ’αριθμ. 1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: περισσότερα

Αντιδήμαρχος Αντώνιος Λουρής

Αντώνιος Λουρής

Με την υπ’αριθμ.1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αντώνιος Λουρής, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: περισσότερα

Αντιδήμαρχος Παναγιώτα Γκουτζαμάνη

Παναγιώτα Γκουτζαμάνη

Με την υπ’αριθμ.1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτα Γκουτζαμάνη, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στην οποία δεν θα καταβάλλεται αντιμισθία και στην οποία ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: περισσότερα