Τρεις γαλάζιες σημαίες για το νησί της Κέας

Ανακοινώθηκαν και φέτος από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών. Τετρακόσιες ενενήντα επτά γαλάζιες σημαίες θα κυματίσουν και φέτος στις ελληνικές ακτές, τοποθετώντας την χώρα μας στην δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. περισσότερα

ΧΥΤΑ: Οδός πρόσβασης και έλεγχος λειτουργίας

ΧΥΤΑ: Οδός πρόσβασης και έλεγχος λειτουργίας

Μετά από 14 μήνες αναμονής, εκδόθηκε η δικαστική απόφαση ορισμού τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης για το έργο «Οδός πρόσβασης ΧΥΤΑ νήσου Κέας». Πρόκειται για απαραίτητο και ουσιώδες έργο για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ, για το οποίο περιμέναμε πολύ, ενώ θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί εξαρχής. περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κέας

O Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κέας σε δημόσια διαβούλευση

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 268 παρ. 1 και 2, οι ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού οφείλουν να καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα. περισσότερα

Εγκρίθηκαν 2 μελέτες για την Κέα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Είκοσι πέντε (25) μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 6.370.000 ευρώ για την ωρίμανση έργων της επόμενης περιόδου του ΕΣΠΑ (2021 – 2027) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2020. Ο Υφυπουργός, Ιωάννης Τσακίρης, με την απόφαση του έκανε δεκτές τις προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες αντανακλούν τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. περισσότερα

Εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας Κορησσίας

Σας προσκαλούμε όλους, πολίτες και τοπικούς φορείς, να συμμετέχετε την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 17.00 στην παραλία Κορησσίας, στην εθελοντική δράση που θα πραγματοποιηθεί για τον καθαρισμό της παραλίας. Για τη συμμετοχή στην δράση συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκας για την ασφάλεια όλων μας. περισσότερα