Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά:

8_2024.60ΨΤΟΕΞΚ-940