Απογραφή Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002 (Κλάση 2023)

1. Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 (από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρ 2020), στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές του τόπου διαμονής τους, για όσπυς διαμένουν στο εξωτερικό.
2. Οι στρατεύσιμοι κατά την προσέλευσή τους στις παραπάνω Υπηρεσίες, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
β. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
γ. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.
δ. Ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
3. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
4. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).
5. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή επιπρόσθετες πληροφορίες οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. περισσότερα

Ανακήρυξη συνδυασμών εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων

Δημοσίευση Προκήρυξης Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων για την γνωστοποίηση (17)δεκαεπτά συνδυασμών υποψηφίων βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων και επικρατείας για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ περισσότερα

Νέα Ρύθμιση Οφειλών προς Ο.Τ.Α. βάσει του Ν.4611/19

Νέα Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν.4611/19 (άρθρο 110-117) προς Ο.Τ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η νέα ρύθμιση εξόφλησης οφειλών προς Ο.Τ.Α. του Ν.4611/2019 και κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κέας, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν ως και 16/7/2019. περισσότερα