ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Παρακαλούμε όπως, έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 υποβάλετε αιτήσεις ηλεκτρονικά (με email) ή στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Κέας (Νέο Δημαρχείο) για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για έκθεση εμπορευμάτων και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2022.

Μαζί με την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομίζετε απαραιτήτως, συνημμένο σκαρίφημα οριοθέτησης της επιφάνειας που αιτείστε, έτσι ώστε να προβούμε στις ανάλογες χρεώσεις κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται πρώτη φορά κοινόχρηστο χώρο πρέπει να υποβάλλουν νομιμοποιητικό έγγραφο λειτουργίας τους (αντίγραφο άδειας λειτουργίας ή γνωστοποίησης ή έναρξη εργασιών Δ.Ο.Υ).

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι δημοτικά ενήμεροι.

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε στο email esoda@kea.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Κέας – Γραφείο Εσόδων, Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ.: 84002. | Πληροφορίες: Αθ. Μορφωνιού, Τηλέφωνο: 2288360009, Fax: 22880-22011.