Σας ενημερώνουμε ότι, από την Τετάρτη 11 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021, το Ληξιαρχείο Κέας δεν θα εξυπηρετεί το κοινό για ληξιαρχικά θέματα.