Πρόσκληση παρουσίασης Στρατευσίμων γεννηθέντων το 1998 (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν του υπ’αριθμ.437/1/12630/20-10-2015 εγγράφου της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ν.Αιγαίου, σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2019 (γεννημένοι το έτος 1998), που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016, δηλαδή από 4 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016 στη Στρατολογική Υπηρεσία Ν. Αιγαίου ή στα κατά τόπους ΚΕΠ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των στρατευσίμων, τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. περισσότερα

Πρόσκληση παρουσίασης Στρατευσίμων γεννηθέντων το 1998

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν του υπ’αριθμ.437/1/12630/20-10-2015 εγγράφου της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ν.Αιγαίου, σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2019 (γεννημένοι το έτος 1998), που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016, δηλαδή από 4 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016 στη Στρατολογική Υπηρεσία Ν. Αιγαίου ή στα κατά τόπους ΚΕΠ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των στρατευσίμων, τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. περισσότερα

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για ανάδειξη μέλους Επιτροπής Παραλαβής του Έργου “Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Κορησσίας”

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για ανάδειξη μέλους Επιτροπής Παραλαβής του Έργου “Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Κορησσίας περισσότερα

Ανακοίνωση για την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη “Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και των προσφορών στις απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2015”

για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη “Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών/Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και των προσφορών στις απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2015”

για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ