Ανακοίνωση για την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη “Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και των προσφορών στις απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2015”

για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη “Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών/Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και των προσφορών στις απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2015”

για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ