Ανακήρυξη συνδυασμών εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων

Δημοσίευση Προκήρυξης Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων για την γνωστοποίηση (17)δεκαεπτά συνδυασμών υποψηφίων βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων και επικρατείας για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ περισσότερα

Νέα Ρύθμιση Οφειλών προς Ο.Τ.Α. βάσει του Ν.4611/19

Νέα Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν.4611/19 (άρθρο 110-117) προς Ο.Τ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η νέα ρύθμιση εξόφλησης οφειλών προς Ο.Τ.Α. του Ν.4611/2019 και κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κέας, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν ως και 16/7/2019. περισσότερα

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου περισσότερα