Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για ανάδειξη μέλους Επιτροπής Παραλαβής του Έργου “Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Κορησσίας”

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για ανάδειξη μέλους Επιτροπής Παραλαβής του Έργου “Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Κορησσίας περισσότερα

Ανακοίνωση για την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη “Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και των προσφορών στις απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2015”

για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη “Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών/Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και των προσφορών στις απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2015”

για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ