Σας ενημερώνουμε ότι το Ληξιαρχείο Κέας δεν θα εξυπηρετεί το κοινό από την Τετάρτη 22/6 έως και την Παρασκευή 24/6 λόγω απουσίας της Ληξιάρχου.

Σχετικά με τη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, σας γνωρίζουμε ότι:

  • Η δήλωση ονοματοδοσίας και βάπτισης τέκνου γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr,  με κωδικούς taxisnet.
  • Για τη δήλωση γάμου, η οποία γίνεται μόνο από τον έναν εκ των συζύγων, υπάρχει εμπρόθεσμο περιθώριο δήλωσης σαράντα (40) ημερών. Αν έχει προηγηθεί Πολιτικός γάμος μεταξύ των συζύγων, τότε η δήλωση γίνεται και στο ληξιαρχείο που έλαβε χώρα ο Πολιτικός Γάμος.
  • Για δήλωση διαζυγίου με δικαστική απόφαση, η λύση δηλώνεται και στο ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας των συζύγων. Για τη λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη, ή την δήλωση συμφώνου συμβίωσης δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο πέραν του οποίου να επιβάλλεται πρόστιμο.

Σε κάθε περίπτωση, προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Δήμου στο 2288360000 εσωτ 100.

Εκ του Ληξιαρχείου Κέας