Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία, λόγω της φύσεως του αντικειμένου εργασίας της, συναλλάσσεται καθημερινά με πολλές και διαφορετικές ομάδες πολιτών. Έτσι στους αποδέκτες των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται δημότες – μαθητές, εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ- Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Αθλητικοί φορείς, Φορείς Δημοσίου, Εργολάβοι, Μελετητές. περισσότερα

Γραφείο προγραμματισμού & ανάπτυξης

Α. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου

* Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λπ. κατάστασή της. περισσότερα

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας

Ο Δήμος Κέας το 1998 συνέστησε Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κέας», η οποία ανέπτυξε  δραστηριότητες που αφορούσαν τον Τουρισμό και ιδιαιτέρα την τουριστική προβολή του νησιού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη φροντίδα επέδειξε η επιχείρηση στην ανάδειξη των ιστορικών μονοπατιών της Κέας, των πολιτιστικών διαδρομών του νησιού, ενώ σε συνεργασία με το «Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών» καθιέρωσε πλέον ως έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό  τη Γιορτή Παραμυθιών. περισσότερα

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το 2011 συγχωνεύτηκαν οι υφιστάμενες σχολικές επιτροπές σε δύο ενιαίες σχολικές επιτροπές Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. περισσότερα

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή από το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου και το ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην Κέα. περισσότερα