Ο Δήμος Κέας ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2017 την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Κέας – Κύθνου.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα κοινωνική δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016. Το Κέντρο Κοινότητας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως πράξη ενταγμένης στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο». Οι ειδικότητες που απαρτίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας είναι μία Κοινωνική Λειτουργός και μία Ψυχολόγος.

 

Βασικές Αρχές Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας:

-Εξατομικευμένη προσέγγιση, μέσω καταγραφής στοιχείων για την πορεία του ωφελουμένου με άξονα την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο στην καθημερινότητά του, με βασικό στόχο πάντα την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή

-Σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση

-Ανάπτυξη συνεργασιών με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία

-Δικτύωση μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, περιλαμβάνει τρείς (3) κεντρικούς άξονες:

•Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

•Β. Συνεργασία με λοιπές Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δομές

•Γ. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Το Κέντρο Κοινότητας είναι δομή η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους των Δήμων Κέας και Κύθνου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, και παράλληλα την προώθηση στην απασχόληση.

 

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστα Εγγυημένο Εισόδημα», ΑμΕΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν:

•Άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ)

•Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια κ.λπ.

•Άστεγοι

•Μακροχρόνια άνεργοι

•Θύματα ενδοοικογενειακής βίας

•Ανήλικοι παραβάτες

•Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών

•Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι

•Μειονότητες και άτομα με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες

•Παλιννοστούντες

•Μετανάστες

•Πρόσφυγες

•Αιτούντες άσυλο

 

Ωράριο και χώρος λειτουργίας

Ως χώρος υποδοχής του Κέντρου Κοινότητας λειτουργεί το γραφείο του Δήμου στην Κορησσία Κέας, από 9.00 ως 15.00 καθημερινά, με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ και άτομα με κινητικές δυσκολίες, (πληροφορίες στο τηλ. 22880 22533) και ως χώρος Συνεδριών και Δράσεων, τόσο της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Κοινότητας, αλλά και τοπικών ομάδων και συλλόγων, θα λειτουργεί το προσφάτως ανακαινισμένο κτίριο, δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο λιμάνι (πρόσβαση από το δρομάκι που οδηγεί στην εκκλησία). Πρέπει να σημειωθεί ότι το κτίριο έχει παραχωρηθεί ευγενικά από τον Σύνδεσμο Απανταχού Κείων στον Δήμο Κέας, και τους ευχαριστούμε.

Το τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας είναι 22880 21589. Το email επικοινωνίας είναι kendro.kinotitas@kea.gr. Το ωράριο λειτουργίας είναι 8.00 – 16.00 σε καθημερινή βάση, Δευτέρα έως Παρασκευή, και μπορείτε να καλείτε για πληροφορίες και ραντεβού. Κυρία Κυριακή Κουρτίδη, Κοινωνική Λειτουργός, Κυρία Μιχαέλα Παπαστεργίου, Ψυχολόγος. Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού συνεδριών και σε απογευματινές ώρες, κατόπιν επικοινωνίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις και τα νέα του Κέντρου Κοινότητας εδώ.

 

Εδώ θα βρείτε τα link από μερικά ενδιαφέροντα άρθρα με θεματολογία σχετική με το Κέντρο Κοινότητας:

Όψεις του σχολικού εκφοβισμού | ΕΠΑΨΥ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2018

Πως να χτίσετε την ηθική νοημοσύνη του παιδιού σας

Μια μέρα με Γιατρούς (του Κόσμου)

Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους