Το ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πoλιτών), που υπάγεται σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 του Καλλικράτη, στον Δήμο Κέας εδρεύει στην Πλατεία της Ιουλίδας, στο ισόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου.

Το ΚΕΠ παρέχει διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πολιτών από την υποβολή της αίτησης, μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον, ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00
Τηλέφωνο & Φαξ: 22880 21150
Email: d.keas@kep.gov.gr