Με την υπ’ αριθμ. 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 28/2016 απόφαση συστάθηκε η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Κέας, που λειτουργεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου».

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης και προβολής του πρωτογενούς τομέα του νησιού, η θητεία της ακολουθεί τη θητεία της οικονομικής επιτροπής, ενώ η συμμετοχή σε αυτή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

Μέλη της Επιτροπής είναι οι:

Ιωάννης Ευαγγέλου, Δήμαρχος Κέας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Καβαλιέρο, Αντιδήμαρχο

Ελευθερία Μορφωνιού, Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Πολίτη του Αυγερινού, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου, με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Δεμένεγα, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας

Γεώργιος Βουτσινάς, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας, με αναπληρωτή μέλος του Α.Σ. Ιουλιδας

Ιωάννης Πορίχης, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Μεριάς, με αναπληρωτή τον κ. Μόσχο Κορασίδη

Στέφανος Κώνστας, με αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Θώδο του Κων/νου

Στυλιανός Λέπουρας, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Μωραΐτη

Τηλ. Επικοινωνίας: 22883 60000