Με την υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η Επιτροπή Τουριστικής προβολής του Δήμου Κέας, που λειτουργεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου».

          Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων τουριστικής προβολής του Δήμου, η θητεία της ακολουθεί τη θητεία της οικονομικής επιτροπής, ενώ η συμμετοχή σε αυτή είναι εθελοντική και άμισθη.

            Μέλη της Επιτροπής είναι οι:

Ιωάννης Ευαγγέλου  Δήμαρχος Κέας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την κα Ελευθερία Μορφωνιού Δημοτική Σύμβουλο

Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη  Δημοτική Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον κ. Στέφανο Βρεττό  Δημοτικό Σύμβουλο 

Νικόλαος Παούρης Δημοτικός Σύμβουλος (προταθείς από τη Δημοτική παράταξη της μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον κ. Ελευθέριο Τζουβάρα Δημοτικό Σύμβουλο

Σωτηρία Μυκωνιάτη, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας

Ιωάννης Τζαβελάκος , ιδιώτης εμπειρογνώμονας σε θέματα τουρισμού

Κων/νος Πούλης , εκπρόσωπος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ»

Αντωνία Τσούφη , εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Δάφνη Μιχαλοπούλου, εμπειρογνώμονας σε θέματα ανάπτυξης επενδυτικών και οικιστικών προγραμμάτων με μεγάλη εμπειρία, με αναπληρώτρια  την κ. Αλίκη Ζούκα, επίσης αντίστοιχη εμπειρογνώμονα

Τηλ. Επικοινωνίας: 22883 60000