Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Με την υπ’αριθμ. 612/08.11.2021 απόφαση Δημάρχου, στον κύριο Κωνσταντίνο Δεμένεγα, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 8-11-2021 έως 1-1-2023:

1. Η ευθύνη εκτέλεσης , συντονισμού και έλεγχος εργασιών και έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
2. Ο έλεγχος , η εποπτεία και η ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ
3. Η παρακολούθηση των εργολαβιών καθαρισμού του Δήμου
4. Η ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας
5. Εποπτεία και συντήρηση δρόμων
6. Η ευθύνη συντήρησης του Ελικοδρομίου
7. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Δεμένεγα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδημάρχος κ. Λουρής.