Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Στον κύριο Κωνσταντίνο Δεμένεγα, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 31-8-2020:

1. Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας.
2. Η ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας.
3. Η ευθύνη σε ό,τι αφορά στο Λιμένα Κορησσίας.
4. Η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου.
5. Η ευθύνη σε ό,τι αφορά στις Παιδικές Χαρές και στους Αθλητικού Χώρους.
6. Η χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.
7. Η ευθύνη θεμάτων Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων.
8. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δεμένεγα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη