Δείτε εδώ την σχετική απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, πληροφορίες για τη θέση και τα απαραίτητα προσόντα:

52_2023.6Ι05ΟΕΞΚ-Γ1Υ