Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας

31_2023.ΨΚΩ8ΟΕΞΚ-ΨΛΨ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας

32_2023.9ΣΗΖΟΕΞΚ-ΧΣΕ