Εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 36346 Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή των 21 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαϊου 2019. 36346 ΥΠΕΣ