Δημοσίευση Προκήρυξης Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων για την γνωστοποίηση (17)δεκαεπτά συνδυασμών υποψηφίων βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων και επικρατείας για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ