Επίσκεψη Παιδιάτρου

Κάλυψη αναγκών των Ιατρείων των νησιών με ιατρικό προσωπικό

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάλεσε τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου. Στόχος είναι να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες, κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Οκτώβριο 2020, λόγω έλλειψης ειδικευμένων ιατρών στους υγειονομικούς σχηματισμούς των νησιών (Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία). περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως τις 15-06-2020. περισσότερα

Πρόσκληση για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό επιχειρήσεων να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο Δήμο Κέας προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά: περισσότερα