Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη “μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑ.Λ σε νέα θέση”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη “μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑ.Λ σε νέα θέση”

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία “συντήρηση κλιματιστικών, κτιριακών εγκαταστάσεων β’βάθμιας εκπαίδευσης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία “συντήρηση κλιματιστικών, κτιριακών εγκαταστάσεων β’βάθμιας εκπαίδευσης” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “καθαρισμός ΧΖΛ Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “καθαρισμός ΧΖΛ Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Μεταφορά επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Μεταφορά επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου” περισσότερα