Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια υλικών για την κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια υλικών για την κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια καλωδίου για την σύνδεση ηλεκτρικού στο αντλιοστάσιο Κάτω Μεριάς”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια καλωδίου για την σύνδεση ηλεκτρικού στο αντλιοστάσιο Κάτω Μεριάς” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “αντικατάσταση καυστήρα και έλεγχος-συντήρηση κλίβανου αποτέφρωσης δημοτικών σφαγείων Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “αντικατάσταση καυστήρα και έλεγχος-συντήρηση κλίβανου αποτέφρωσης δημοτικών σφαγείων Κέας” περισσότερα