Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υπηρεσίας του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υπηρεσίας του Δήμου” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση καυστήρων κεντρικής θέρμανσης, κτιριακών εγκαταστάσεων α΄βάθμιας εκπαίδευσης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση καυστήρων κεντρικής θέρμανσης, κτιριακών εγκαταστάσεων α΄βάθμιας εκπαίδευσης” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων β’ βάθμιας εκπαίδευσης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων β’ βάθμιας εκπαίδευσης” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση και τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και στάσεων λεωφορείων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση και τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και στάσεων λεωφορείων” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια μίας σιδερένιας πόρτας για το βοηθητικό αντλιοστάσιο στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια μίας σιδερένιας πόρτας για το βοηθητικό αντλιοστάσιο στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “επισκευή, συντήρηση και μεταφορά πυροσβεστήρων του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “επισκευή, συντήρηση και μεταφορά πυροσβεστήρων του Δήμου”

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ περισσότερα