Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπ/σης

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για υλοποίηση εργασιών συντήρησης κλιματιστικών σωμάτων που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις A΄ βάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των λοιπών οχημάτων του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των λοιπών οχημάτων του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής κα συντήρησης των μηχανημάτων έργων του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας επισκευής κα συντήρησης των μηχανημάτων έργων του Δήμου, με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας μετακίνησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσίας μετακίνησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων”

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ περισσότερα