ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου Δημου Κέας.