Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού πηγών και δικτύων Δήμου Κέας – Νοέμβριος 2016

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού δίκτυο Μυλοποτάμου πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Φλέα πατήστε εδώ. περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού πηγών και δικτύων Δήμου Κέας – Σεπτέμβριος 2015

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Φλέα πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Αγίας Μαύρας πατήστε εδώ. περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού πηγών και δικτύων Δήμου Κέας – Αύγουστος 2015

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού του δυκτίου Ιουλίδας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού του δυκτίου Κορησσιίας πατήστε εδώ. περισσότερα

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού πηγών και δικτύων Δήμου Κέας – Ιούλιος 2015 (Εξασθενές Χρώμιο)

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού δικτύου Ιουλίδας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Αγία Μαύρα πατήστε εδώ. περισσότερα