Αποτελέσματα αναλύσεων υδάτων Δήμου Κέας

Αποτελέσματα αναλύσεων υδάτων Δήμου Κέας – Ιούνιος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει πλέον ενεργοποιηθεί το Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας, το οποίο μετά την σύνδεση του με το σύστημα φίλτρου παρέχει νερό ικανοποιητικής ποιότητας για οικιακή χρήση. Γίνονται συστηματικές αναλύσεις ώστε να παγιωθεί η ποιότητα για τη χρήση του ως πόσιμο, οπότε θα γίνει και η ανάλογη ενημέρωση. περισσότερα