Αποτελέσματα αναλύσεων νερού πηγών και δικτύων Δήμου Κέας – Ιούλιος 2015 (Εξασθενές Χρώμιο)

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού δικτύου Ιουλίδας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Αγία Μαύρα πατήστε εδώ. περισσότερα

Αναλύσεις υδάτων Δεκέμβριος 2013

Για να δείτε τα αποτελέσματα των αναλύσεων:

  • Για την πηγή Βενιαμίν, πατήστε εδώ.
  • Για την πηγή της Φλέας, πατήστε εδώ.
  • Για το δίκτυο της Ιουλίδας, πατήστε εδώ.
  • για το δίκτυο της Κορησσίας, πατήστε εδώ.
  • Για το δίκτυο του Οτζιά, πατήστε εδώ.
  • περισσότερα