Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Αγία Μαύρα πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Φλέα πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Σκαντόχοιρος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού δικτύου Ιουλίδας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού δικτύου Κορησσίας πατήστε εδώ.