Αποτελέσματα αναλύσεων υδάτων Δήμου Κέας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει πλέον ενεργοποιηθεί το Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας, το οποίο μετά την σύνδεση του με το σύστημα φίλτρου παρέχει νερό ικανοποιητικής ποιότητας για οικιακή χρήση. Γίνονται συστηματικές αναλύσεις ώστε να παγιωθεί η ποιότητα για τη χρήση του ως πόσιμο, οπότε θα γίνει και η ανάλογη ενημέρωση.

Αποτελέσματα εργαστηριακής ανάλυσης δείγματος νερού από το Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας: ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

 

Δείτε παρακάτω και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για τα δείγματα νερού δικτύων και πηγών της Κέας για το μήνα Ιούνιο 2018.

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΙΣΣΩΝ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΖΙΑ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΦΛΕΑΣ