Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας σχεδίασε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Καταγραφή παραδοσιακών οργανοπαιχτών της Κέας για τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς», το οποίο επιλέχθηκε και θα υλοποιηθεί με τη χρηματοδότηση της νέας πρωτοβουλίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, CYCLADIC IDENTITY.

Το πρόγραμμα της Κ.Ε.Δ.Κ. περιλαμβάνει την υψηλής πιστότητας καταγραφή, με κινηματογραφήσεις και ηχογραφήσεις, για τη δημιουργία 10 μικρών αυτοτελών ντοκιμαντέρ των εναπομεινάντων ηλικιωμένων οργανοπαιχτών του νησιού. Μέσα από τα ντοκιμαντέρ θα προβληθεί το δεξιοτεχνικό τους παίξιμο, μικρές προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ θα γίνει καταγραφή των τρόπων ερμηνείας συγκεκριμένων τραγουδιών και εξιστόρηση παλαιών ιστοριών από γιορτές και πανηγύρια. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε χαρακτηριστικά τοπόσημα της Κέας, αλλά και σε μοναδικά τοπία της ώστε να αναδειχθεί ταυτόχρονα η ηχοποικιλότητα και η βιοποικιλότητα της.

Η πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης έχει στόχο τη διαφύλαξη και ανάδειξη της κυκλαδικής ταυτότητας. Σε μια εποχή που οι τοπικές κοινωνίες είναι εκτεθειμένες στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, της εγκατάλειψης των παραδοσιακών πρακτικών, της κλιματικής κρίσης, η πρωτοβουλία αυτή παρέχει τα μέσα, αλλά και το κίνητρο στα νησιά να συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση της κληρονομιάς τους.