Σας κοινοποιούμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη εξομοιούμενη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κορησσίας κατά την 5.6.2023, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις.

Η απόφαση αφορά μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και τη διευκόλυνση των επιβατών που θα ταξιδέψουν τη Δευτέρα, καθώς αναμένεται μεγάλη κίνηση στο λιμάνι.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε:
1. Η πλήρης απαγόρευση στάσης – στάθμευσης καθώς και διέλευσης παντός τύπου οχήματος – δίκυκλου καθώς και Ε.Π.Η.Ο. επί του παραλιακού δρόμου Κορησσίας από το ύψος του ξενοδοχείου ΚΑΡΘΑΙΑ.
2. Οι οδηγοί / ιδιοκτήτες κάθε κατηγορίας οχήματος υποχρεούνται όπως προβούν στην έγκαιρη απομάκρυνση των οχημάτων τους από την ανωτέρω οδό. Στη περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι όχημα παραμένει σταθμευμένο θα απομακρύνεται με χρήση γερανοφόρου οχήματος ενώ θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
3. Επιτρέπεται μόνο η είσοδος οχημάτων τροφοδοσίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΩΡΑ 06:30 ΕΩΣ 09:30 το αργότερο, καθώς και υπερήλικων ατόμων με Ι.Χ.Ε αποκλειστικά και μόνο για ολιγόλεπτη στάθμευση προς εξυπηρέτησης των απολύτως αναγκαίων ενεργειών τους, κατόπιν εγκρίσεως στελεχών της Υπηρεσίας μας τα οποία θα βρίσκονται στην είσοδο του λιμένα.
4. Οι παραβάτες της ανωτέρω απόφασης υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις.