Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Κέα

Ο Δήμος μας  με απόφαση του Δ.Σ.  , αιτήθηκε την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, το οποίο και θα στελεχωθεί από δημότες που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και για το σκοπό αυτό θα εκπαιδευτούν από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος . περισσότερα