Σας προσκαλούμε όλους, πολίτες και τοπικούς φορείς, να συμμετέχετε την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 17.00 στην παραλία Κορησσίας, στην εθελοντική δράση που θα πραγματοποιηθεί για τον καθαρισμό της παραλίας. Για τη συμμετοχή στην δράση συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκας για την ασφάλεια όλων μας.

Η δράση διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Κέας.