Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020

Καλούνται οι επαγγελματίες του νησιού που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί η χρήση κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, να αποστείλουν την αίτησή τους στο γραφείο Εσόδων του Δήμου Κέας, έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, την έκθεση εμπορευμάτων, stand κλπ.

Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει:

 με συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας και ηλεκτρονική αποστολή των συνημμένων εγγράφων στο email: tourdept@kea.gr
 με ταχυδρομική αποστολή στην ταχ. δ/νση: Δήμος Κέας, Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ: 84002 (υπόδειγμα αίτησης)
 μέσω fax στο 2288022011 ή 2288022811 (υπόδειγμα αίτησης)

Σε κάθε περίπτωση υποβολής αιτήματος, νέου ή τροποποίησης παλαιότερου, θα υποβάλλεται συνημμένο απαραιτήτως, τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα οριοθέτησης της επιφάνειας του ζητούμενου χώρου καθώς και άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε πως για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι δημοτικά ενήμεροι για τα παρελθόντα έτη.

Ο Δήμος Κέας με την υπ’αριθμ.54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη των επιχειρήσεων, που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κορονοΐού COVID-19.
H απαλλαγή από το τέλος θα ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιορισμών.