Ανακοίνωση σχετικά με την εναπόθεση αδρανών υλικών στην Ιουλίδα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 264/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, στο οικισμό της Ιουλίδας,

*Δεν επιτρέπεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους εναπόθεση αδρανών και γενικότερα οικοδομικών υλικών εκτός και εάν είναι συσκευασμένα και απομακρυνθούν μέσα στο πέρας της ίδιας ημέρας από αυτήν.
*Υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικιών και εργολάβων είναι ο καθαρισμός της πλατείας μετά την απομάκρυνση των συσκευασμένων υλικών. Κατά τις ημέρες που ισχύει για το κλείσιμο της μπάρας θα απαγορεύεται εντελώς η εναπόθεση υλικών.

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω.