Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία τα αδρανή και ογκώδη υλικά (μπάζα), όπως και τα κλαδιά, θα πρέπει να καταλήγουν στους αδειοδοτημένους χώρους που υπάρχουν στο νησί μας και όχι δίπλα σε κάδους, σε ρέματα, σε ιδιοκτησίες άλλων ή σε δημόσιους χώρους. Η εναπόθεση τους στο περιβάλλον απαγορεύεται ρητά και θα επιβάλλονται κυρώσεις. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο που επιβάλλεται για τέτοιου είδους παραβάσεις είναι 500€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 111/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας.

Η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η ποιότητα της ζωής μας στο νησί είναι ευθύνη όλων μας. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών. Οι ιδιώτες και οι εργολάβοι ιδιωτικών και δημόσιων έργων πρέπει να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα στους αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους. Αν αυτό δεν συμβαίνει, το περιστατικό θα πρέπει να καταγγέλλεται στο Δήμο Κέας.

Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και τον φυσικό πλούτο της Κέας!

Ας σεβαστούμε την υγεία και τον κόπο του προσωπικού καθαριότητας!

Ο Δήμος μας δέχεται μόνο χώμα από εκσκαφές για υποβοήθηση στην υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κέας. Για τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση προηγουμένως με το προσωπικό του ΧΥΤΑ.